Ik vertel jouw verhaal..

ook wat je mij niet vertelt!

Ghostwriting

Je hebt visie. Je hebt een verhaal. Een boodschap die het waard is om te delen. Een boek is dan hét middel om die onder de aandacht te brengen van een groter publiek. Maar wat als je geen tijd hebt om dat boek zelf te schrijven? Of als je moeite hebt je gedachten mooi in woorden te vatten? Je kunt dan de hulp inroepen van een mij.

Wat is een Ghostwriter
Een ghostwriter (spookschrijver) is iemand die een tekst schrijft waarvoor iemand anders de credits krijgt. Een ghostwriter schrijft bijvoorbeeld een boek, waarbij niet zijn eigen naam, maar de naam van de opdrachtgever op de cover komt. Ook voor bijvoorbeeld speeches, blogs en columns worden ghostwriters ingeschakeld. Gebruikelijk is dat de opdrachtgever de ghostwriter voor zijn werk betaalt, waarna deze zijn auteursrecht overdraagt. Ghostwriters – de naam zegt het al â€“ zijn gewend om onzichtbaar te blijven. Niemand hoeft te weten dat je als ‘auteur’ hulp hebt gehad van een professional.

Wie huurt een Ghostwriter

Ook al zie je het niet, heel wat boeken en zeker bestsellers zijn door ghostwriters geschreven. Dat is natuurlijk niet gek, want ‘ieder zijn vak’. Mensen die hun boek laten schrijven, zijn bijvoorbeeld:

Drukbezette ondernemers 
Ondernemers hebben visie en een verhaal. Ze weten wat een boek voor hun bedrijf kan betekenen (meer autoriteit, meer zichtbaarheid, meer klanten, enzovoort), maar hebben niet de tijd om het zelf te schrijven.

Celebrity’s en andere bekende mensen
Zijn de boeken van topsporters, politici en andere bekende Nederlanders en Vlamingen allemaal door henzelf geschreven? Nee, natuurlijk niet. Een keeper is goed in ballen stoppen, een ghostwriter is een sublieme schrijver.

Kennisprofessionals 
Deze mensen hebben een boodschap, vaak met maatschappelijke relevantie. Ze willen hun waardevolle kennis delen. Terwijl zij zelf gewoon doorwerken, bijvoorbeeld als wetenschapper of consultant, helpt een ghostwriter ze snel aan een groot bereik. Met een boodschap in heel toegankelijke taal.

Mensen met een trauma of een heel persoonlijk verhaal
Wie iets heftigs heeft meegemaakt, heeft zelf vaak onvoldoende afstand tot de gebeurtenissen om ze goed op papier te krijgen. Een professionele ghostwriter is minder emotioneel betrokken en kan dit wel.

Waarom inhuren?

De redenen om voor een ghostwriter te kiezen, verschillen van persoon tot persoon (zie ook hierboven). Veelgenoemde voordelen van samenwerken met een professionele schrijver zijn:

Het bespaart je enorm veel tijd
Zeker als je eigen uren kostbaar zijn, is een ghostwriter snel terugverdiend

Dat boek komt er echt
Met alleen het voornemen om een boek te schrijven, ben je er niet. Je zult het ook moeten doen. Of laten doen dus. Spreek een duidelijke deadline af met je ghostwriter en je boek ligt op de geplande datum in de winkel.

Je krijgt een inhoudelijk sterk boek
De doelgroep kiezen, het onderwerp afbakenen, de vorm en structuur van het boek bepalen, aansluiten op de behoefte van de lezer, het kan lastig zijn voor onervaren schrijvers. Een goede ghostwriter heeft hier juist volop ervaring mee. Hij of zij kan zelfs extra research voor je doen. Zo krijg je een boek om trots op te zijn.

Je bent verzekerd van een prettige, professionele schrijfstijl
Al ben je nog zo goed thuis in het onderwerp van je boek, de materie toegankelijk verwoorden is een vak apart. Je boek laten schrijven door een ghostwriter levert een prettig, professioneel resultaat op.

Een veelzijdige ghostwriter vergroot de verkoopkansen van je boek
Een spookschrijver die – naast een vlotte pen â€“ kennis heeft van de uitgeefwereld en van boekpromotie is een waardevolle coach voor de auteur. Hij of zij helpt je aan een contract bij een kwaliteitsuitgever en houdt bij het schrijven al rekening met de verkoopkansen. Slimme keuzes maken je boek succesvoller.

Hoe werkt het?

Welke werkwijze wordt gehanteerd, hangt af van zowel de opdrachtgever als de ghostwriter. De ene auteur praat heel makkelijk en draagt zijn kennis graag mondeling over. Een ander levert liever een basisopzet of wat modellen aan en laat de spookschrijver daarop doorvragen. De ene ghostwriter spreekt maandelijks met de auteur af en schrijft na elk gesprek een hoofdstuk. De andere dompelt zich een week in de materie onder en schrijft in de maanden die volgen het complete boek.

Goede ghostwriters lassen ook een proefleesfase in. Hierin wordt de voorlopige versie van het boek voorgelegd aan enkele kritische proeflezers. Denk aan een inhoudelijk expert, een eventuele zakenpartner en minimaal enkele mensen uit de doelgroep. Met de feedback die dit oplevert, maakt de ghostwriter nog een waardevolle verbeterslag.

Zoals gezegd: een goede ghostwriter houdt tijdens het schrijven ook rekening met de business-, uitgeef- en promotiemogelijkheden van het boek. Over het algemeen is het zonde om te investeren in een boek als het daarna niet goed verkoopt.

De Onbegrepen Krijger  

Macklin Haurissa

Opgegroeid als kind van een Molukse K.N.I.L.-militair en zijn vrouw die net als duizenden anderen in 1951 de oversteek naar Nederland maakten, heeft Macklin Haurissa, net als zijn Molukse generatiegenoten, veel meegemaakt. Hij voelde zich, net als zijn ouders, altijd onbegrepen. Nadat hij zijn persoonlijke verhaal deelde bij het interview platform Tjenkeh & Pala, kwam het idee er een boek over te schrijven. Niet vanuit ijdelheid maar omdat zijn verhaal exemplarisch is voor veel Molukse jongeren van de tweede generatie en hun ouders. Door het vertellen van zijn persoonlijke verhaal wil hij de generaties van zijn kinderen en kleinkinderen meegeven wat de gevolgen zijn van gemaakte keuzes en wat een betere manier is om keuzes te maken.Tijdens het schrijfproces samen met zijn ghostwriter Kaituhi Wairuha is de schrijver diep gegaan omdat dit de enige manier is om bij de waarheid te komen.Het verhaal is rauw, recht voor zijn raap en niemand (ook zichzelf niet) sparend opgeschreven.
Macklin: ‘Onze verhalen moeten worden verteld. Zodat ons nageslacht betere verhalen kan vertellen. Macklin Haurissa (29 januari 1959) is geboren in Vught. Momenteel geeft hij lezingen op scholen.

The Old Outlaw

Macklin Haurissa

Raised as the child of a Moluccan K.N.I.L. soldier and his wife who, like thousands of others, crossed over to the Netherlands in 1951, Macklin has Haurissa, just like his Moluccan contemporaries, experienced a lot. Like his parents, he always felt misunderstood. After he shared his personal story with the interview platform Tjenkeh & Pala, the idea came up to write a book about. Not out of vanity, but because his story is exemplary for many Moluccan young people from the second generation and their parents. By telling his personal story he wants the generations of his children and grandchildren indicate the consequences of choices made and what is a better way to make choices. During the writing process together with his ghostwriter Kaituhi Wairuha the writer went deep, because this is the only way to get to the truth. The story is raw, straightforward and written without sparing anyone (including themselves). Macklin: 'Our stories need to be told. So that our posterity can tell better stories.' Macklin Haurissa (January 29, 1959) was born in Vught. He currently gives lectures at schools.

Thommy, een Icoon

De zoon van de Molukse president

Het boek "Thommy, zoon van een Moluks icoon", zou uitkomen in 2026, 60 jaar na de moord op zijn vader Mr. Dr. Chris Soumokil. In de Molukse geschiedenis wordt zijn vader Chris Soumokil uitvoerig besproken. Wie was deze man, zijn politieke context en vooral het einde van zijn leven. Dit boek zou het vervolg zijn van deze hoogwaardige en intellectuele man. Thommy groeit op in de binnenlanden van Ceram, moest vaak vlucht voor zijn leven en was zijn moeder zijn steun en toeverlaat. Er was al een begin gemaakt aan het boek en vele aantekeningen gemaakt en werd Thommy ziek. Hij belande in het ziekenhuis en na een ziektebed van 3 maanden verliet hij deze wereld en stierf hij op 31 juli 2023. Zijn nalatenschap is ongekend, en heeft zijn verzetstrijd vele voeten in aarde gehad. Hij had al velen verhalen verteld. Dat hij geregeld moest vluchten samen met zijn moeder, hoe ze werden opgevangen nadat zijn vader was gefusilleerd en ze hun bestaan moesten opbouwen. Ook de relatie met de RMS regering in Nederland, toen ze in Nederland kwamen, heeft hij uit de doeken gedaan. Het afmaken en uitgeven van het boek, moet nog worden bekeken en is dit afhankelijk van de keuze die zijn moeder, njonja Soumokil, gaat maken.

Neem contact met me op

Twijfel je nog of weet je niet goed welke optie te kiezen? Een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kan je duidelijkheid bieden.

Eén van de 6 kernwaarden van Zorgnuance