Ik wijs u de weg..

zodat u nooit hoeft te verdwalen!

Wat is mentorschap

Heeft u, of iemand in uw omgeving, voor langere tijd zorg of begeleiding nodig en weet u niet hoe u dit moet regelen? Dan kan een mentor misschien helpen. Een mentor komt voor de belangen van u op, op het gebied van zorg en hulpverlening. Mensen die in aanmerking komen voor een mentor zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische / psychiatrische problematiek of ouderen met dementie.

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die opgelegd wordt door de kantonrechter en uitgevoerd door een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een familielid of een professional. Als er in de directe omgeving van een cliënt geen natuurlijk persoon is, die het mentorschap op zich kan en/of wil nemen, kan ik uitkomst bieden.

Wat doet een mentor
Een mentor regelt zaken voor een cliënt met betrekking tot verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, woonsituatie en werkplek / dagbesteding. Dat betekent dat de mentor niet zelf de hulpverlening of begeleiding doet, maar dat voor de cliënt organiseert. De mentor is verantwoordelijk voor het opbouwen en in stand houden van een goed hulpverleningsnetwerk rond de cliënt. 

Daarom heeft de mentor regelmatig contact met de cliënt en zorgverleners om er voor te zorgen dat de cliënt de beste zorg krijgt.

Een mentor beslist niet over financiële zaken en beheert geen geld.
De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de persoon en om misbruik door anderen te voorkomen.

Wellicht kan ik u helpen
Bent u op zoek naar een mentor in diverse provincies, dan is de kans groot dat ik u kan helpen. Ik ben gevestigd in Lunteren en werk vanuit mijn praktijk voor cliënten in heel Nederland.

Missie

Ik sta voor professioneel mentorschap dat gericht is op mensen met een verstandelijke beperking, dementie, psychische of psychiatrische problematiek en niet aangeboren hersenletsel. 

Ik wil mijn cliënten ondersteunen in het bereiken van welzijn op elk niveau.

Visie - ontzorgt

De maatschappij wordt steeds complexer, en daarmee ook de regelgeving op vele gebieden zoals wonen, werk, zorg en onderwijs. Hierdoor is het vaak niet eenvoudig om zaken te regelen.

Een ziekte of beperking maakt het vaak nog moeilijker om te beslissen in (complexe) situaties en om de juiste hulp te regelen. Als er dan geen naaste familie is om de betrokkene bij te staan, kan ik de regie overnemen. Ik ontzorg door beslissingen te nemen omtrent behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en de woonsituatie. 

Ik lever maatwerk en ben transparant in mijn werkwijze. Op professionele wijze en met persoonlijke aandacht worden de belangen van cliënten behartigd. Waar nodig worden er zaken bijgesteld of veranderd, naar gelang de behoefte van de cliënt. Dit alles om het welzijn van de cliënt te waarborgen en zowel de cliënt als zijn/haar naasten te ontzorgen.

Tarieven uitleg

  • De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het LOVCK
  • Het vermelde aantal uren is het aantal uren dat ik wettelijk mag besteden aan een cliënt voor het vastgestelde tarief per jaar.
  • Tarieven zijn inclusief BTW, administratiekosten, reistijd en reiskosten
  • Van een tweepersoons huishouden is sprake wanneer de personen in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen
  • Indien het vermogen van de onder curatele of bewind gestelde meer bedraagt dan € 1.000.000, stelt de kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75 % van dat vermogen
  • De jaarbeloning is verschuldigd vanaf de 1e dan wel 16e dag van de maand waarin de mentor is benoemd en wordt in maandelijkse termijnen betaald, tenzij de kantonrechter anders bepaalt
Wanneer een cliënt een minimaal inkomen heeft, adviseer ik deze cliënt om een beroep te doen op de Wet Bijzondere Bijstand. Vanuit deze wet kunnen de kosten voor het mentorschap vaak gedeeltelijk of geheel vergoed worden (afhankelijk van de situatie). Deze bijzondere bijstand is aan te vragen bij de sociale dienst van de gemeente.

Tarieven 1 persoon

Standaard beloning     
Maandelijks Exclusief BTW € 110,00, Inclusief BTW € 133,10

Psychische problemen           
Maandelijks Exclusief BTW € 142,25, Inclusief BTW € 175,12

Griffierkosten
Eenmalig € 86,00

Aanvangswerkzaamheden
Eenmalig Exclusief BTW € 621,00, Inclusief BTW € 751,00

Verhuizing
Eenmalig € 366,00 excl BTW € 442,86 incl BTW  

Beheer PGB
Maandelijks Exclusief € 48,50, Inclusief BTW € 58,69

Tarieven 2 personen  

Beide standaard mentorschap
Maandelijks Exclusief BTW € 197,92, Inclusief BTW € 239,48

Psychische problemen 18 - 23 jaar - 1 persoon
Maandelijks Exclusief BTW € 226,83, Inclusief BTW € 274,47

Psychische problemen 18 - 23 jaar - 2 personen
Maandelijks Exclusief € 256,08, Inclusief BTW € 309, 86

Aanvangswerkzaamheden
Eenmalig Exclusief BTW € 621,00, Inclusief BTW € 751,00

Verhuizing
Eenmalig € 366,00 excl BTW € 442,86 incl BTW  

Beheer PGB
Maandelijks Exclusief € 48,50, Inclusief BTW € 58,69

In het kort

Heeft u (of iemand in uw omgeving) voor langere tijd zorg of begeleiding nodig en weet u niet hoe u dit moet regelen? Dan kan ik u helpen. Ik kom op voor uw belangen op het gebied van zorg en hulpverlening. Mensen die in aanmerking komen voor een mentor zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische / psychiatrische problematiek of mensen met dementie. 

Ik ben als organisatie (Zorgnuance - Mentorschap de Mentor) door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM & Rechtbank erkend als professionele organisatie en benoembaar als professionele mentor in heel Nederland. Zoekt u een Mentor, dan help ik u graag. Ik werk vanuit het middelpunt van Nederland, het plaatsje Lunteren.

Ik ben te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00u - 13.00u. Buiten deze uren kan er een boodschap achtergelaten worden via de mail, contactformulier of whatsapp. Bij calamiteiten en in geval van nood zal ik natuurlijk direct anticiperen.

Neem contact met me op

Twijfelt u nog of weet u niet goed welke optie te kiezen? Een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek kan u duidelijkheid bieden.

Eén van de 6 kernwaarden van Zorgnuance